great-hall-boxing-match

Y Neuadd Fawr

Neuadd Fawr Aberteifi Mae ystafell hanesyddol hardd i'w llogi ar gyfer priodasau, seremonïau a chynadleddau mawr Gorllewin CymruYstafell hardd ar y llawr cyntaf sy’n addas ar gyfer priodasau, seremonïau a chynadleddau mawr.
Enw: Y Neuadd Fawr

Maint mewn Steil Theatr: 120

Dimensiwn: 7.5m x 17.5m

BWCIO ac YMHOLIADAU:: Cysylltwch â Nia yn Neuadd y Dref, os gwelwch yn dda
F 01239 615554
E jbl@menter-aberteifi.com