Menter Aberteifi Cyf

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mr Julian Beynon-Lewis

Mr Andrew James

Miss Olwen Davies

Mr Jay Bura

Mr Tom Parry

Mr Pete Mears

Mr Jim Marsden

Mr Paul Oakley

Cynrichiolwyr penodi
Mrs Jane Roche (Cyngor Tref Aberteifi)

Mr Tim Phillips (Siambr Fasnach)

Mr Huw Thomas (Coleg Ceredigion)

Cllr Gareth Lloyd (Cynghorydd Sir)

Prosiectau ar hyn o bryd

Gwyl Afon a Bywyd Aberteifi

Marchnata twrisiaeth

Marchnad Neuadd y Dref Aberteifi

Dros Y Tonnau

Gorsaf Trefdadaeth Ddigidol

Casgliad y Werin Cymru

Neuadd y Dref, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL
T 01239 615554
www.visitcardigan.com
info@menter-aberteifi.co.uk

Eich Enw (gofynnol)

Eich Ebost (gofynnol)

Ffôn

Digwyddiadau Neuadd y Dref lle mae diddordeb gennych

Pob Digwyddiadau Digwyddiadau Dawns Dosbarthiadau Ffitrwydd Cyngherddau Arddangosfeydd yn ein Oriel Cerddoriaeth Marchnad Cynhyrchwyr Lleol Priodasau a Ffeiriau Priodasau Digwyddiadau Corfforedig Digwyddiadau Elusennol a chymunedol Digwyddiadau i’r teulu/plant 

A hoffech chi dderbyn ein cylchlythyr/Beth Sydd Ymlaen misol

by  Ebost Post

Ticiwch yma os hoffech chi dderbyn:

Pecyn Cynhadledd Pecyn Priodas 

Defnyddiwch y blwch isod ar gyfer unrhyw sylwadau/gwybodaeth bellach yr hoffech chi ei dderbyn, os ydych chi wedi gofyn am wybodaeth drwy’r post, rhowch eich cyfeiriad yma hefyd: