Wedding venue west wales venue ceredigion venue wedding ceremony

Priodasau a Phartïon

Mae Neuadd y Dref yn lle delfrydol i chi gynnal eich priodasau a’ch partïon. Mae lleoliad hanesyddol y Neuadd Fawr yn darparu cefnlen ddelfrydol ar gyfer eich seremoni, ac mae yno seddau ar gyfer 120 o wahoddedigion. At hyn, mae’r Neuadd yn ystafell berffaith ar gyfer digwyddiadau gyda’r nos, a gellir darparu cyfleusterau arlwyo llawn i gyd-fynd â’ch anghenion unigol.

Gellir defnyddio’r Siambr sydd wedi’u gorchuddio â phaneli pren hefyd ar gyfer seremonïau llai neu mae modd ei defnyddio fel bar neu fan cynnal bwffe gyda’r nos. Bydd ein staff wrth eu bodd yn trafod pob agwedd ar eich anghenion gyda chi er mwyn sicrhau eich bod eich diwrnod yn un perffaith.

Cliciwch y pecyn priodas am mwy o fanylion (nodir: mae’r ddogfen yma yn cael ei chyfieithu felly dyma’r fersiwn Saesneg): Pecyn Priodas

Tystlythyron
‘I wanted to let you know that both Jac and Sue had an amazing day, several of their guests were very complimentary of the event and above all the service. Yourself and your teams efforts were outstanding, throughout the whole thing, your support, patience and understanding was second to none. they could not have had any better service anywhere else! As for the venue its beautiful the facilities are great and we would highly recommend your venue as a fabulous place to hold an event.’ Pam Jenkins

‘Thank you from both of us for all your hard work in giving us such a lovely day’ Jac & Sue Jenkins

‘Fantastic place to have a wedding ceremony xx’ Alyson Cole

‘Many thanks for helping to make our ‘Ladies Only Event’ such a fantastic success. The venue was amazing!’ Cardigan & Teifi Valley Ladies Circle