Guildhall Gallery

Oriel Neuadd y Dref

Mae Oriel y Farchnad Ŷd, sydd wedi’i lleoli mewn man ardderchog yng nghanol tref
Aberteifi, wedi dod yn lleoliad perffaith ar gyfer arddangosfeydd celf a chrefft, gyda
niferoedd ardderchog yn taro i mewn yno oddi ar y Stryd Fawr. Mae’r lle yn cyfuno
treftadaeth bensaernïol yr adeilad Gothig eiconig a Ruskin-aidd hwn, gydag ystafell fodern,
olau.